Dịch vụ sửa chữa

–  Thay lọc sàn, lọc trần, vệ sinh tất cả các loại phòng sơn

–  Tư vấn mở xưởng sửa chữa ô tô. Thiết kế đi đường khí nén

–  Sửa chữa bảo trì bảo dưỡng các loại cầu nâng ô tô.

SẢN PHẨM CHÍNH